İz Tarım’ı satın alarak Türkiye pazarına süratli antre yaptı! İşte Alpha Ventures şirketinin merak edilenleri

Ilk Olarak geçmiş günlerde tamamlamış olduğunuz İz Tarım‘ın satın alımı ve bu bağlamda Türkiye pazarına girişiniz için sizleri tebrik ederim. Alpha Ventures Investment LLP ortaklığının sektöre yeni bir coşku getireceğinizi öngörüyoruz. Bu yatırımın ve grubunuzun hikayesini bizler ile paylaşır mısınız?

Türkiye, sosyokültürel açıdan varlıklı, devingen, genç nüfusa sahip ve artış potansiyeli yüksek tek tek ülke. Alpha Ventures Investment LLP olarak Türkiye yatırımımızın arkasından önemli bir tasarlama sürecinin olduğunu ayrıntıları ile belirtmek isterim. Yıllardan Beri Türk Anapara Piyasası’nda faaliyet bildiren şirketlerle ortaklık için girişimlerimiz olmuştu. Zorunlu şartların oluştuğuna inandığımız 2020 yılının bizim için önemli bir fırsat olduğuna karar verip harekete geçerek İz Tarım’ı satın aldık ve Türkiye hikayemizin başlangıcını yaptık.

İz Tarım'ı satın alarak Türkiye pazarına hızlı giriş yaptı! İşte Alpha Ventures şirketinin merak edilenleriDavid Price

Alpha Ventures Investment LLP. kimdir?

Alpha Ventures Investment LLP, Londra’da yeni yerleşmiş bir yatırım ortaklığıdır. Global yatırımcılardan oluşan grup, gayrimenkulden gıdaya, havacılıktan tarıma geniş bir yelpazede toplam 100 yıldan fazla tecrübeye sahip bir ekipten oluşmaktadır. Son dönemlerde Amerika-Avrupa eksenli yatırımcı grupların/kurumsal fonların Türkiye’ye yatırım yapma konusunda yavaşlamasının ve Türk lirasındaki baskının bizim için avantajlı bir alım fırsatı yarattığına inanıyoruz. Bu fırsatı, Türkiye’de yabancılar için raporlama ve teftiş açısından en uygun olduğunu düşündüğümüz anapara piyasaları üzerinden değerlendirmeyi planladık. Türkiye’ye ve yakın coğrafyalarda yapacağımız yatırımları halka açık şirket yapıları üzerinden değerlendirmeyi ve büyütmeyi amaçlıyoruz.

Alpha’nın vizyonu ve misyonunu paylaşabilir misiniz?

Dünyada devrim yapanlar, dünyayı değiştirebileceğine inanan ve bu amaçla hareket eden insanlardır. Alpha’nın vizyonu değişikliklere seyirci kalmaktansa değişimin bir parçası olmaktır. Alpha Ventures olarak köklü değişimlerin iki taraflı bir amacın civarda çoğalan kolektif bir aksiyonun sonunda meydana geldiğine inanıyoruz.

Alpha Ventures, günümüzün en önde gelen teknolojilerinden yararlanarak ve geleceğin işlerine yatırım yaparak sürdürebilir bir ekonomi yaratmayı hedeflemektedir. Yaşadığımız pandemi döneminde görmüş olduğumuz gibi, geleceğimiz bugün elimizde olan kaynakları nasıl kullandığımıza ast. Biz harcamak yerine zeki ve yenilikçi çözümler üretmek ve yatırımcılarımıza yüksek geri dönüşler sağlamayı hedefliyoruz.

Özet Olarak, Alpha Ventures’ın misyonu, çevresel faktörleri dikkate alarak sürdürebilir ekonomiler oluşturmak olarak özetleyebilirim.

Grubun yatırım stratejisi nedir?

Yatırım stratejimizi vizyonumuzun bir yansıması olarak tanımlayabilirim. Alpha Ventures, özel sermaye şirketi olarak, artma potansiyeline sahip fakat kısıtlı sermaye ve pazar erişimi problemi yaşamış şirketlere yatırım yapmayı planlamaktadır. Yeteneklerimiz doğrultusunda taktik geliştirmeyi alarak yatırım yapacağımız şirketleri dürüst insan kaynağı ve kurumsal yönetim esaslarıyla büyütüp yüksek getiriler elde etmeyi amaçlıyoruz.

Hangi alanlarda yatırım yapmayı planlıyorsunuz?

Geçtiğimiz günlerde satın almış olduğumuz Borsa İstanbul’da işlem gören İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş ortaklığımızın birincil yatırımıdır. İz Tarım’ın sermaye yapısını güçlendirerek yeni ortaklıklar ve satın almalarla sermaye piyasalarında büyümeyi ve uzun yıllar dinç bir şekilde artan bir yatırım şirketi olma hedefimize ulaşmayı arzuluyoruz.

İz Tarım yatırımımızı, Alpha Ventures’ın yatırım esaslarına yerinde bir yatırım olarak tanımlayabiliriz. Türk tarım-yiyecek sektörü gelişmiş teknojilerin verimli bir şekilde uygulanmasıyla birlikte çok önemli bir artış ve katma bedel oluşturma potansiyeline sahiptir. Öncelikli yatırımlarımızı, Türkiye’nin fazla ciddi üretim kabiliyetine sahip olduğuna inandığımız tarım gıda alanında yapmayı hedefliyoruz. Tarım ve gıda sektörlerine ilave olarak, yatırımlarımızı maden, lojistik ve otomotiv sektörlerinde değerlendirmeyi düşündüğümüzü belirtebilirim.

Neden Türkiye?

Grup olarak Türkiye’nin potansiyeline olan inancımız sağlam. Türkiye, Avrupa’nın en genç ve enerjik nüfusuna sahip, üretim potansiyeli yüksek ve çok ciddi fiyat rekabeti karşılayan bir ülke. Türkiye’yi tek bir ülke olarak değerlendirmenin içten olmadığını düşünüyoruz. Bizim planımız Türkiye’yi bir hub olarak kullanıp, Avrupa-Asya-Ortadoğu arasında bir köprü elde etmek. Global ağımızı Türkiye’de yatırım yapacağımız firmalarla birleştirip çarpan etkisi oluşturmayı planlıyoruz. Hem Kovid-19 salgınına karşın Borsa İstanbul’un gelişmiş ülke pazarlarına kıyasla ortaya koyduğu yüksek performans ve halkın da sermaye piyasalarına yüksek katılımı Türk Sermaye Piyasası’na giriş için içten bir zaman olduğunu göstermektedir. İz Tarım yatırımını, Alpha’nın Türkiye’de yapacağı bir çok yatırımın başlangıcı olarak düşünebiliriz. İlerleyen zamanlarda, yatırım portföyümüzü zeki ve sürdürülebilir üretim ve servisler sağlayan şirketlerle birlikte büyütmeyi planlamaktayız.

Alpha’nın kurucularının geçmiş deneyimleri ve yaptığı işlerden bahsedebilir misiniz?

Alpha Ventures, Londra bazlı bir şirket olmasına rağmen sahiden çok uluslu bir yatırım ortaklığı grubudur. Uluslararası zengin ailelerden ve üst düzey yöneticilerden oluşan yatırım şirketimiz, bugüne değin gayrimenkul, tarım-yiyecek, havacılık, sıhhat ve mali servis sektörlerinde milyarlarca doların üstünde yatırım yönetmiştir.

Kurucu ekibimiz, dünyanın bambaşka bölgelerinde halka açık şirketler ve bambaşka sektörlerde faaliyet belirten şirketlerin yönetimi ile ilgili 100 yılın üzerinde tecrübeye sahiptir. Alpha Ventures’ın sahip olduğu bambaşka kültürler, kendine has değerler ve bu değerlerin yarattığı yetenek, şirket ortaklarına, belirli aralıklarla gerçekleşen krizlere ve dalgalanmalara aleyhinde elastik davranma ve problemlere çözüm üretme yeteneği kazandırmıştır. Alpha Ventures yöneticileri bugüne değin yönetimlerinde yer aldıkları firmalarda uyguladıkları katı risk politikaları ve doğru analiz ölçümleri doğru sahibi/ ortağı/danışmanı oldukları yapıların başarıya ulaşmasını sağlamışlardır.

İz Tarım'ı satın alarak Türkiye pazarına hızlı giriş yaptı! İşte Alpha Ventures şirketinin merak edilenleri

About admin

Check Also

Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye yükseldi

Türkiye’deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye yükseldi

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı 2021 yılı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir