Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Anayasa Mahkemesi her yerde yapılandırılmalıdır

Tüzük Mahkemesi bu aralar sıkça siyasetin gündemine geliyor. Son olarak “Karayollarında buluşma ve misafir etme düzenlenemez” kararını iptal etmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu‘nun tepkisini çeken mahkemeyle ilgili şu anda de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuştu. Bahçeli “Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun olarak yeni her tarafta yapılandırılmalıdır” dedi.

Türk siyasetinin önemli isimlerinden olan ve erken tercih, affetme yasası çıkışlarıyla bu konularda belirleyici olan Devlet Bahçeli, yeniden çok konuşulacak sözlere imza attı. Tüzük Mahkemesi’nin geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında konuşan Bahçeli şunları söyledi “Sıcak tartışmaların yaşandığı, ülkemizin çevresinde vasat bulan gerilim ortamının dalga boyunda yükselişlerin gözlendiği bir vakit aralığında, TBMM 27’inci Dönem 4’üncü Yasama yılına 1 Ekim 2020 tarihinde başlayacaktır. Gazi Meclisimiz milli iradenin tecelli merkezi, milli niyet ve özlemlerin peşine düşüp takip mekânı, tedarik merciidir.

“CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ’NİN YERLEŞMESİ TEMEL GÜNDEM OLMALI”

Türkiye’nin daha demokratikleşmesi, daha gelişmesi, bölgesinde ve küresel sistemde daha da etkili olması bir yanda TBMM’nin tarihsel gücüne, öteki yanda da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin müessir vasfına bağlıdır. Bugün ülkemiz aralıksız tahkimi ve ikmali yapılan bir husumet cephesiyle aleyhinde karşıyadır. Milli güvenliğimizin sağlam esaslara bağlanmasının yanına, iç rahatlık ve kararlılık ortamının kökleşmesi için özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi esas gündem olmalıdır.

“HUKUK SİSTEMİ ELE ALINMALIDIR”

Bu maksatla da yeni hükümet sistemi Parlamenter Sistemin tüm kamburlarından, tüm bağlarından, bütün engellerinden ayıklanmalı, arındırılmalıdır. Nihayetinde baskın ve havi hukuk sistemi mutlaka ele alınmalı, darbe dönemlerinin ürünü ve mirası olan adalet müessesleri demokratik bir içeriğe kavuşturulmalıdır.

“BAŞKANLIK SİSTEMLERİNDE AYM DEĞİL ‘YÜCE MAHKEME’ OLUR”

Özellikle Başkanlık Sistemiyle yönetilen ülkelerde yargının en üstteki organı olarak “Ulu Mahkeme” ya da “Yüksek Duruşma”ler yer almaktadır. Buna karşılık Parlamenter Sistemle yönetilen ülkelerde ise Anayasa Mahkemeleri bulunmaktadır.

Hâlbuki ülkemizde tarihi kaliteli bir idare reformu üretilmiş, egemenliğin yegane sahibi aziz Türk milleti 16 Nisan 2017’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tercih etmiş, Parlamenter Sistem dönemi kapanmıştır. Ulusal bekamızı korkutma eden heybetli sorunlara daha etkin karşılık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle verilmektedir.

“TERÖRLE MÜCADELEDEKİ BAŞARI CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ SAYESİNDE”

Anti-demokratik girişimlerin önü yeniden bu hükümet sistemiyle kesilmektedir. Terör mücadeledeki başarılar, hudut ötesindeki operasyonlar, hakimiyet haklarımızın muhafazası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde daha seri ve tesirli bir ülkü gelmiştir. Idareli saldırılara direnç, Kovid-19 salgını ile istikrarlı çaba yeni hükümet sisteminin sunduğu enerjik sevk ve idareyle istek edilen seviyelere ulaşmıştır.

“DARBELERİN ARDINDAN KURULAN KURUMLARDAN KURTULMALIYIZ”

Parlamenter Sistem’in oluşturduğu kurumların her tarafta yapılanması ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne fonksiyonel açıdan müzahir noktaya taşınması artık zaruri bir zarurettir. Demokrasinin ilkeleriyle ve aziz milletimizin iradesiyle temellenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni darbelerin arkasında tesis ve tezahür eden kurumların küflü prangalarından kurtarmak başlıca olmalıdır.

“TÜZÜK MAHKEMESİ BAŞTAN YAPILANDIRILMALIDIR”

Bunlardan birisi de ilk defa 1961 Tüzük’sı ile hukukumuza giren, esas itibariyle 1960 darbesinin meydana getirmek istediği demokrasi dışı yapıyı korumak için ihdas edilen Tüzük Mahkemesi’dir. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni tekrar yapılandırılmalıdır.

“YASSIADA’DA İDAM KARARI VEREN BU LEKELİ YAPI”

27 Mayıs darbecilerinin, 12 Haziran 1960 tarihinde çıkardığı “1” numaralı geçici kanun ile keza Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yargı ve yetkileri ayrıca de Türk milleti adına yapılan yargılama yetkisi “Yüksek Hak Divanı” adı bahşedilen icazetli ve boyunduruk altındaki inşa göre gasp edilmiştir. Yassıada’da irk iradesini yargılayan ve dönemin bakanları ile başbakanına idam kararı veren de şahsen bu gayrimeşru benekli yapı olmuştur.

Bahse konu Yüksek Hak Divanı’nın çoğu üyesi ise maalesef o dönemde kurulan Anayasa Mahkemesi’nin kurucu üyeleri olmuş, bu mahkemenin ana iskeletini oluşturmuşlardır. Kaldı ki Yüksek Hak Divanı Başkanlığı sıfatıyla 27 Mayıs darbesinin tetikçiliğini yapan Salim Başol, ilerleyen yıllarda Anayasa Mahkemesi belli başlı üyeliğine seçilmiştir. Duruşma’nin Anayasa’ya yerinde kararlar vermesi beklenirken siyasi ve ideolojik saplantılara kapılması irk vicdanında derin yaralar açmıştır.

“AYM TÜM UNSURLARIYLA YENİDEN MASAYA YATIRILMALIDIR”

BÖYLECE Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sağlıklı bir zeminde devamını ve güçlenmesini olası kılacak reformların gecikmeksizin yapılması acil bir ihtiyaçtır. Ahlaki ve siyasi bir uzlaşmayla, 1960 darbesinin bütün izlerinin ortadan kaldırıldığı, cefa olan yargılamaların tüm sonuçlarının değil sayıldığı bir dönemde, Tüzük Mahkemesi de bütün unsurlarıyla baştan masaya yatırılmalıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ruhu ve esaslarıyla birlikte, yüksek demokratik standartlar bunu gerektirmektedir.

“DİVAN-I ALİ KURULMASI TÜRKİYE’NİN GÜCÜNE ŞIDDET KATACAKTIR”

Türkiye’nin demokratikleşme sürecini hızlandıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle çelişmeyecek demokratik, etkili, adaletli, tartışmaların odağı olmaktan çıkarılmış bir “Ulu Duruşma”, deyim yerindeyse bir “Divan-ı Ali” kurulması Türkiye’nin gücüne baski katacaktır.

Siyaset kurumunun görevi, yaşanan karanlık dönemlerin muhasebesi ile geleceğin Türk asırlarının, Türk nesillerinin ihtiyaçlarını tespit etmek, kudretli devlet inşası için zorunlu demokratik adımları ve atılımları çabucak hayata geçirmektir. Geçmişin hazin ve kaotik dönemlerinden hukuken, gerçekte, fikren ve ruhen kurtuluş bu şekilde sağlanacaktır.

“TÜZÜK MAHKEMESİ SAKATTIR”

Tüzük Mahkemesi’nin son zamanlarda verdiği kararlar sancılı ve sakattır. Hak ihlalleri adı altında, milli haklara ve hak duygusuna telafisi imkansız zararlar verilmektedir. Türkiye darbelerle yüzleştikçe, darbelerin demokrasi karşıtı kurumlarıyla hesaplaştıkça istikbal ve istiklalini sarsılmaz biçimde güvenceye alacaktır.

Yeni Yasama Yılının başlangıcında bu konunun arkadaş canlısı, ihtiyatlı, önyargısız, demokrasi ahlakına ve ulusal gerçeklere münasip ölçülerde değerlendirilip tartışmaya açılması halisane beklentimizdir.”

Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Anayasa Mahkemesi baştan yapılandırılmalıdır

About admin

Check Also

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara: Çocuklarda aşı için uygulanabilir noktaya gelindi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara: Çocuklarda aşı için uygulanabilir noktaya gelindi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir